torsdag 29. november 2012

Under utarbeidelse


Her vil all informasjon vedrørende vårt bryllup 9. februar 2013 bli oppdatert fortløpende. Bloggen vil mest være av interesse for våre inviterte gjester og gi informasjon utover hva som er gitt i utsendte innbydelser (disse er under utarbeidelse per 30.11). Men selv om du ikke er invitert i vårt bryllup er du selvfølgelig velkommen til å følge med på våre forberedelser i tiden fremover!